Splošni pogoji

TaaBu s.p., Tanja Pokec Bukovec (v nadaljevanju »TaaBu«) s temi pogoji uporabe spletne strani www.taabu.si, določa pravice in obveznosti podjetja TaaBu s.p. ter uporabnikov oz. obiskovalcev spletnih strani pod domenama www.taabu.si in www.nejcpokec.com podjetja TaaBu.

I.                   UPORABA

Ponujena vsebina in informacije na tej spletni strani so uporabljeni v komercialne namene.

Uporaba te spletne strani ter vsebine in storitve je na voljo za uporabo samo pod spodaj navedenimi pogoji in ob dostopu do spletne strani ali katerekoli njene podstrani spletne strani, se uporabnik strinja z veljavnostjo pogojev uporabe v sedanji različici. V kolikor se uporabnik ne strinja s posameznim pogojem ali vsemi pogoji in določili, mora uporaba spletne strani biti prekinjena. Nejc Pokec lahko te pogoje spremeni kadarkoli brez predhodnega obvestila.

Uporabnik se zavezuje, da spletne strani ter vsebine ne bo uporabljal za nezakonite namene ali v nasprotju z načeli morale in etike.

II.                 PODATKI

Kadar koli dostopate na spletno stran, se splošni, neosebni podatki (uporabniki spletnega iskalnika, število obiskov, povprečen čas obiska na spletni strani, obiskane strani) avtomatično beležijo (ne kot del prijave). Te informacije Nejc Pokec uporablja za merjenje privlačnosti spletne strani in izboljševanje vsebin in uporabnosti. Vaši podatki niso predmet nadaljnje obravnave in niso posredovani tretji stranki.

Nekateri deli spletne strani, ki ponujajo prenos informacij ali storitev pa lahko zahtevajo, da uporabnik vnese osebne podatke za prejemanje storitev ali dostopa do posebnih območij ali registracijo kot uporabnik z geslom. Podjetje TaaBu hrani in uporablja uporabnikove osebne podatke samo za posebne namene, s katerimi se uporabnik tako izrecno strinja. Uporaba osebnih podatkov za druge namene, se lahko izvede samo, ko je to legalno tudi dovoljeno. Vsi uporabniški podatki bodo ostali zaupni in se dostopni samo podjetju TaaBu ali njihovim zastopnikom, samo ko je izrecno potrebna uporaba s strani uporabnika.

III.              UPRAVLJALEC SPLETNE STRANI

Nejc Pokec
Grilcev grič 3
1360 Vrhnika
Tel: 031/400-936
E-mail: nejc@nejcpokec.com

Oziroma podjetje TaaBu s.p., Tanja Pokec Bukovec

Z uporabo spletne strani se uporabnik oziroma kupec strinja s Splošnimi pogoji poslovanja spletne strani.

Nejc Pokec si prizadeva za točnost navedenih podatkov in si pridružuje pravico do sprememb. Dopuščena je možnost tipkarskih napak. Fotografije na spletni strani so simbolične in so last avtorja spletne strani. Fotografije ni dovoljeno prenašati reproducirati ali kakorkoli kopirati brez izrecnega dovoljenja avtorja.

Upravljalec spletne strani ni odgovoren za kakršnokoli škodo, ki bi izvirala iz morebitnih tehničnih težav, prekinitve delovanja storitve ali drugih motenj. Čeprav se trudimo za točnost, pravilnost, ažurnost podatkov in informacij, ki so objavljene na spletnem mestu, zanje ne odgovarjamo.

IV.              AVTORSKE PRAVICE IN INTELEKTUALNA LASTNINA

Vsebina in informacije na spletni strani so za uporabnikovo osebno, nekomercialno uporabo in ne smejo biti prenesene, kopirane, predelane ali distribuirane za komercialno uporabo, z izjemo tiste vsebine na voljo posebej za prenos in izrecno določene za ta namen. Uporabnik lahko natisne ali objavi na družbenih omrežjih le dele spletne strani, ki so namenjene za osebno uporabo.

Vsebina spletne strani t.i. besedila, slike, grafike, postavitve so avtorske pravice podjetja TaaBu in jih ni dovoljeno reproducirati, predelovati, distribuirati, ne glede na medij in teritorij.

TaaBu ter produkti v njenem portfoliu so zaščiteni s pravicami intelektualne lastnine, uporaba teh pravic brez predhodnega izrecnega dovoljenja podjetja TaaBu je nedovoljena.

Kakoršnakoli uporaba vsebine spletne strani in fotografij je dovoljena le z izrecnim soglasjem upravljalca spletnega mesta.

VSE AVTORSKE PRAVICE SO PRIDRŽANE

V.                OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Nejc Pokec si bo prizadeval zagotoviti nemoteno in brezhibno delovanje spletne strani, ažurnost in točnost vsebin in vzpostavitev delovanja spletne strani v primeru izpada delovanja.

Uporabniki vsebine na spletni strani uporabljajo na lastno odgovornost. Uporabnik se zavezuje, da spletne strani ne bo uporabljal za nezakonite namene, v nasprotju z določili zakonodaje ali etičnimi in moralnimi standardi.

TaaBu ne odgovarja za morebitno netočnost in neaktualnost objavljenih vsebin oziroma nedosegljivost spletne strani, za motnje pri dostopu do ali za motnje pri uporabi spletne strani, za slabšo kakovost le-te ali katerokoli drugo napako na in v zvezi s spletno stranjo.

TaaBu tudi ne odgovarja za škodo, ki utegne nastati na strojni opremi, programski ali drugi opremi uporabnika zaradi uporabe spletne strani. Uporabnik mora zagotoviti ustrezno zaščito opreme (antivirus, itd.) pred dostopom do spletne strani in uporabo le-te.

VI.              POVEZAVE DO TRETJIH STRANI

Nejc Pokec lahko na spletni strani uporablja povezave do drugih spletnih strani, ki niso pod nadzorom podjetja TaaBu. Za informacije in gradiva ter druge vsebine, ki so na voljo na spletnih straneh tretjih oseb Nejc Pokec ne odgovarja in ne prevzema odgovornosti. Uporabnikom svetujemo, da skrbno preberejo pogoje uporabe in izjave o zasebnosti na vseh spletnih straneh tretjih oseb pred uporabo takšne spletne strani oziroma preden preko njih objavijo ali posredujejo svoje osebne ali druge podatke.

VII.           IZJEMNO RAZKRITJE OSEBNIH PODATKOV

Podatki, ki jih podjetje TaaBu s.p. zbira in obdeluje, bodo razkriti le, če tako določa zakon o varovanju osebnih podatkov oz. v primeru upravičenih zahtev s strani pooblaščenih državnih organov (davčna inšpekcija, sodišče, policija).

VIII.        PRIJAVA NA ELEKTRONSKE  NOVICE

Uporabnik s prijavo na naše novice soglaša, da se njegov elektronski naslov uporabi za namene obveščanja o novih produktih, novicah,posebnih ugodnostih, pošiljanje aktualnih ponudb,  statistično obdelavo. Osebne podatke lahko Taabu s.p. Tanja Pokec Bukovec obdeluje najmanj 5 let, oziroma do preklica pisne privolitve uporabnika. Uporabnik je seznanjen, da Nejc Pokec, v primeru preklica pisne privolitve osebne podatke še naprej uporabljal, vendar le za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja.

Iz sistema sporočil se lahko uporabnik kadarkoli izpiše na način, opisan v posamezni e-novici ali na drug primeren način v pisni ali elektronski obliki. Uporabnik je seznanjen, da njegov elektronski naslov obdeluje podjetje Taabu s.p., ki ga hrani v sistemu, ki je fizično nastanjen v kraju sedeža.

Taabu s.p. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika. Informacije o posamezniku bodo obdelovani zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.

Taabu s.p. elektronsko pošto pošilja zgolj uporabnikom, ki so se izrecno strinjali, da želijo prejemati elektronska obvestila Taabu s.p.